top of page

PERUSTULKINNAT

teen käyttäen sekä asioiden henkistä/energeettistä `katsomista` että Tarot-kortteja.  Tarot-kortteja käytän apuvälineenä avatakseni näkymiä  ja   saadakseni lisäinformaatiota tilanteeseesi.

Korttien "perinteiset tulkinnat"    jäävät usein  taustalle ja sen sijaan korttien avulla nousee  esiin uusia näkymiä, kuvia ja vastauksia

sinua varten. 

 

Tulkintasi on sitä luotettavampi mitä seikkaperäisemmät taustatiedot olet tilanteestasi antanut. Jos taustatiedot ovat

kovin vähäiset, on saamasi tulkinta usein melko yleisluonteinen

ja näin ollen sinun tulee itse soveltaa tulkintavastaus omaan tilanteeseesi.

 

Voin tulkinnassa tuoda esille ainoastaan niitä energioita, kuvia ja muita näkymiä, mitä kysymykseesi keskittyessäni aukeaa. Joskus esiin nousee paljon asioita, toisinaan taas esiin nousee vain niukasti asioita.  

 

Teen tulkinnat parhaan kykyni mukaan. Pidän kaikkia kysymyksiäsi tärkeinä. Tarkoitukseni on auttaa sinua löytämään vastaukset ja saavuttamaan tavoitteesi. Tulkinta tarjoavat sinulle ohjausta ja uudenlaista selkeyttä tilanteeseesi.

 

Saattaa olla, että jotkut vastaukset eivät tyydytä sinua. Tai vastaukset ovat täysin oman oletuksesi tai toiveittesi vastainen. Tämä saatta johtua mm. siitä, että useimmat tulkintavastaukset antavat asiaan energeettisen ja/tai henkisen tason näkökulman, joka sinun tulee itse  soveltaa käytännön elämääsi.

Tulkinta antaa sinulle sellaisia näkökulmia, joiden avulla voit tehdä omat valintasi ja ratkaisusi tämän hetken ja tulevaisuuden suhteen. Täällä maa-planeetalla vallitsee vapaan valinnan laki ja niinpä voit itse monilta osin vaikuttaa omaan elämääsi. Vain kovin harvat asiat ja tapahtumat ovat `etukäteen` elämänkirjaasi kirjoitettuja...

Mini 1 kysymys    15€

 

Midi   2 kysymystä   25€

 

Maxi 3 kysymystä   35€

Perustulkinta

bottom of page