top of page

Hei!

Kaarina Kristallisilta on vuosien mittaan vakiintunut työnimeni. Kristallisilta on toiminimi, jonka otin käyttöön n. 20 vuotta sitten aloittaessani tätä nykyistä työtäni sivutoimisesti muiden töiden ohella. Kaarina taas on toinen etunimeni, joka vuosien saatossa tuli kuin huomaamatta mukaan kuvaan. 

Jo aivan lapsesta saakka olen ollut kiinnostunut henkisistä asioista ja niiden parissa liikuskellut koko elämäni - välillä enemmän ja välillä vähemmän.  Ensimmäinen ammattini oli sairaanhoitaja, jonka jälkeen erikoistuin ja sitten jatkoin vielä sh-opettajakoulutukseen ja siitä yliopistolle aikuiskasvatusta opiskelemaan. Henkisen näkijä-terapeutin työtä aloittelin jo terv.huollon opettaja-työn rinnalla. 

Lopulta Elämä itse otti ohjat käsiinsä ja pani minut suorittamaan haasteellisia opintoja ihmisenä elämisestä. Itseeni tutustumisen ja henkisen polun valitsemisen myötä kasvoi myös tietoisuuteni intuitiivisesta herkkyydestäni ja muista siihen liittyvistä ilmiöistä. Tämä kaikki selitti monia kokemuksiani. Vähitellen opin elämään tämän ominaisuuden kanssa entistä tasapainoisemmin. Elämä muuttui täysin - tosin se ei tapahtunut käden käänteessä; prosessi kesti useamman vuoden ylä- ja alamäkineen. 

Olen vuosikymmenten ajan opiskellut  lisää henkisiä asioita;  erilaisia energeettisiä hoitomuotoja ja tehnyt päätoimise
sti tätä työtä vastaanotolla, Zoomissa, puhelimitse ja kirjallisin tulkinnoin.  Vuoden 2020 alkupuolelta alkaen olen  tehnyt    myös etä-energiahoitoja fyysisiin kipuihin. 

 

Sydäntäni lähellä on  ns. `henkinen terapia/ konsultaatiot`,  jossa  selkeytetään asiakkaan tilannetta henkisestä  ja sielupsykologisesta näkökulmasta käsin ja katsomme myös näkyväisen taakse. Apuna käytetään intuitiivista selvänäköä ja Tarot-kortteja. Niin ikään numerologiset tulkinnat auttavat selkeyttämään elämän oppiläksyjä ja kohtaloita.

Monet kutsuvat minut myös illanistujaisiin, työpaikalle tai polttareihin tekemään Tarot-tulkintoja hieman `kevyemmässä hengessä. 

Uskon vakaasti siihen, että omaan sielunsuunnitelmaansa perustuen jokainen itse parhaiten tietää mikä on hänelle hyväksi - se vain tulee nostaa tietoisuuteen. 

 

 

 

 

Lämmöllä, Kaarina

Olemme henkisiä

olentoja, sieluja,

kokemassa fyysistä

elämää kehossa

Näkyvä maailma on

heijastusta näkymättö-

mästä todellisuudesta.

Olemme jatkuvassa yhteydessä Universumiin  Korkeamman Minämme kautta (intuitio)

On olemassa sielun käsikirjoitus

- mikään ei ole sattumaa

Ajatuksemme, uskomuksemme ja tunteemme ovat luovia ja vaikuttavaat kehomme hyvinvointiin

Jaana Fuuga Deo (2)_edited_edited_edited

- Rakkaus, anteeksianto

ja myötätunto ovat avain onnellisuuteen 

Kaikki elämän

vaikeudet

ovat henkistä

kasvua varten.

bottom of page