top of page

KRISTALLISILTA Tietosuojalauseke

 

Minulle (Kaarina Kristallisilta) on tärkeää, että voit ostaa Kristallisilta-palveluja turvallisin mielin - luottaen siihen, että suojaan yksityisyyttäsi. Palveluiden tarkempi sisältö on saatavissa sekä www.kristallisilta.fi-sivustolta että Facebook-sivuiltani tai suoraan minulta.

 

Tarjoamani palveluiden kannalta ja verkkokurssien maksuasioihin liittyen tallennan sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa

kerron tarkemmin, miten käsittelen henkilötietojasi.
 

Saat halutessasi tietoja siitä:

- Millaisia tietoja käsittelen?

- Mihin tarkoituksiin tietoja käytän ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

- Kuinka kauan säilytän tietoja?

- Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

- Mihin tietoja siirretään?

- Mihin tietoja luovutetaan?

- Miten tiedot suojataan?

- Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

- Mihin postituslistalle tai kurssille rekisteröity voi ottaa yhteyttä?
 

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEN
 

Kerään tyypillisesti seuraavia tietoja:
 

• Asiakastiedot:
kunkin palvelun/tulkinnan tilauslomakkeella pyydetään sinulta vaihtelevasti seuraavia tietoja: Nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot.

 

 

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄN JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?
 

Käsittelen tietoja seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 

• Palveluiden toteuttaminen: Käsittelen antamiasi tietoja täyttääkseni sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Tilauslomakkeilla tietoja kerättäessä, on lomakkeella merkitty mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
 

• Markkinointi:
Vain Kristallisilta-postituslistalle rekisteröityneihin sähköpostiosoitteisiin lähetän suostumuksesi perusteella suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen.

 

• Lakisääteinen velvoite:
Voin olla velvoitettu säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaakseni kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

3. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?
 

Säilytän tilauksiin liittyviä tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän tilauksesi jälkeen. Tämän ajan jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi. Näitä tietoja ei missään vaiheessa käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Kristallisilta-postituslistalle rekisteröidyttäsi käytän sähköpostiosoitettasi markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, poistetaan sähköpostiosoitteesi pysyvästi postituslistalta. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatan lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.
 

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

 

Alla näet erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 

• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus

tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisen, täydennän tai poistan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

 

• Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:

Kristallisilta ei luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle.

 

• Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä minuun (Kaarina Kristallisilta).
 

• Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

 

 

5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Kristallisilta ei siirrä tietojasi.
 

6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN
 

• Perintä ja oikeusvaateet:
Maksuepäselvyyksien yhteydessä voin luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien

perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 

7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytän asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa

palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö.

 

8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitän palvelujani jatkuvasti ja voin muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelen tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

 

9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä minuun (Kaarina Kristallisilta). Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/taiFacebook-sivuiltamme

bottom of page